Behandeling

Iedereen heeft wel eens last van somberheid, angst, spanningen of vervelende gebeurtenissen. Soms blijkt uw eigen manier van omgaan hiermee of hulp van anderen niet toereikend. Dan kan professionele begeleiding u helpen om vervolgens weer op eigen kracht verder te gaan. Ik geef begeleiding aan cliënten met:

  • overbelasting klachten, burnout klachten
  • chronische pijn en lichamelijke klachten zonder duidelijke verklaring
  • verwerking van rouw en verlies
  • posttraumatische stress stoornis (PTSS), traumaverwerking
  • angstklachten, hyperventilatie
  • stemmingsklachten
  • assertiviteitsproblemen, sociale angsten
Ik behandel geen cliënten met ernstige psychiatrische problemen en alcohol- of drugsverslaving. Bij deze problemen verwijs ik u, tijdens de intake of tijdens de loop van de begeleiding, door naar andere zorgverleners.
Mijn manier van werken is erop gericht u inzicht te geven in uw gevoelens, gedachten en gedrag om vervolgens samen te kijken naar een andere manier van omgaan met gebeurtenissen. Met aandacht voor mogelijk negatieve oorzaken uit het verleden maar vooral gericht op wat u in het hier en nu belemmert. Kortom: kortdurende en resultaatgerichte behandeling van uiteenlopende psychische klachten.

Afhankelijk van de hulpvraag werk ik met cognitieve gedragstherapie, inzichtgevende therapie, oplossingsgerichte gedragstherapie, schematherapie en EMDR. Tevens maak ik gebruik van de e-Healthprogramma's van Therapieland.

In de intake (1 à 2 gesprekken) wordt duidelijk of behandeling binnen de BGGZ mogelijk is, met een inschatting hoeveel sessies nodig zullen zijn (5, 8 of 12) en aan welke doelen gewerkt gaat worden. Een gesprek duurt 45 minuten.

Als u klachten heeft, hoop ik dat we er samen uitkomen. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u contact opnemen met de NVGzP klachtenregeling.